Skicka till en kollega
Specta Termoplast
Skriv ut
Specta Termoplast högtemperatur-taggar är en speciell etikett som tål höga temperaturer, samtidigt som den behåller den information som appliceras på den.

Termoplasttaggar kan fästas vid metall vid en temperatur på upp till +600° С. Man skriver ut på högtemperaturs Termoplast-etiketter med termotransferskrivare. Termoplasttaggar kan appliceras på varmvalsade produkter vilket gör att man sparar tid på metallkylning.

Industriell märkning och inventering

Alla företag behöver bearbeta ”pappersinformation” för de objekt eller föremål som deras verksamhet omfattar. Ju mer exakta uppgifterna är, desto lägre blir sannolikheten att fel uppstår i verksamheten.

Huvuddelen av denna information har formen av tekniska beskrivningar och streckkoder på ytan av självhäftande etiketter eller klistermärken.

Specta Interpak är specialiserat på utveckling och implementering av omfattande industriella märkningslösningar, som innebär användning av ett medium – en självhäftande etikett eller ett klistermärke, en termotransferskrivare (enheten som skriver ut på mediet) och mjuk/hårdvara för streckkodsapplicering och läsning. Informationen på informationsmediet i form av en plastetikett eller ett klistermärke förblir stabilt i öppen förvaring, motstår svår smuts, svagare kemiska lösningar, och dessutom är etikettens/klistermärkets yta mycket motståndskraftig mot mekanisk påverkan.

Lösningar för lagerhållning av metallprodukter

Lagerhållning av metallprodukter kräver detaljerad databehandling: –

 • registrering av inkommande material med ID-nummer för smältor, stålkvaliteter, vikt och dimensioner
 • hantering på plats av försändelser, förpackningar, buntar, rullar och enstaka produkter.
 • utarbetande av selektiva listor och fördelning av material enligt beställningar
 • hantering av rester av bearbetat material – en tydlig uppdelning efter ursprung och smältor

LÖSNING:

Pålitlig inventering av produktflöden med SPECTA POLYPLAST-etiketter och -klistermärken samt streckkoder för lagerhållning av metallprodukter.

Identifiering för intern verksamhet, inventering och lagerhållning

Individuella etiketter läggs på inkommande material/produkter. Detta förhindrar eventuella felaktigheter i databaserna. Produktinformation blir tillgänglig i realtidsmiljö.

Orderhantering

Orderinformation kommuniceras till arbetsstationer i arbetsflödet, beroende på prioritet.

Returer av restlager med råmaterial till lager

Vid orderexpediering registreras information om återstående lager av råmaterial in i databasen. En streckkod på etiketten hjälper till att hitta rätt sektion, varvid värdet av det kvarstående råmaterialet förs in, utan några misstag.

Produktleveranser

Programvara för produktionshantering möjliggör snabb utskrift av etiketter och klistermärken för märkning av en viss order så att varorna kan avskrivas från färdigvarulagret utan felaktigheter.

Streckkoder för datorstödd inventering

Korrekt streckkodning gör att man effektivt kan placera ut och hitta råmaterial på lagret för bearbetning.

Samtidig användning av streckkoder för märkning av varor och lagerplatser underlättar ett datorstött materialflöde och en effektiv hantering av lagervaror.

Viktiga funktioner för effektiva lösningar

 • Ett pålitligt medium – en stark etikett eller klistermärke
 • Termotransferskrivaren applicerar informationen på ett medium
 • Logisk datastruktur
 • Förgrenat CAM-system
Kontakta oss

  Kontakta oss
  Lär dig kostnaden, leveranstiden och specialerbjudanden för nya, vanliga kunder
  Koden från bilden:
  captcha