Skicka till en kollega
Integritetspolicy
Skriv ut

Version 1.0Datum för ikraftträdande: 25 Mars 2020

Introduktion

Vi är beslutna att respektera din integritet. Vi ska betrakta tillhandahållen personlig information som konfidentiell och behandla dem endast enligt gällande lagstiftning. Denna integritetspolicy har upprättats i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och bästa internationella metoder inom skyddet av personuppgifter.

I denna integritetspolicy beskriver vi hur SPECTA Group (nedan “vi” eller “SPECTA Group“) behandlar dina personuppgifter (nedan “du“) i följande fall och dina rättigheter angående personuppgifter.

Behandlingsvillkor för cookies beskrivs i Cookie policy. Behandling av personuppgifter för våra anställda regleras av företagets interna regler.

Specta Group har sitt huvudkontor i Ryssland (OOO “Specta Interpak”) och inkluderar de företag som är belägna i EU (“Specta Strap Oy” i Finland och ”Specta Ruhr GmbH” i Tyskland), Ukraina, Belarus, Kazakstan och Förenade Arabemiraten, vardera varav är en personuppgiftsoperatör.

OOO “Specta Interpak” (Ryssland) är webbsidans administratör och operatör av de personuppgifter som tillhandahålls via webbsidan.

Kontakter

Om du har frågor angående vår dataskydds- och integritetspraxis, kan du kontakta oss när som helst på privacy@specta.com

Innehåll

 1. Introduktion
 2. Kontakter
 3. Innehåll
 4. Vilken information behandlar vi och för vilket syfte?
 5. Hur samlar vi dina personuppgifter?
 6. Vem har tillgång till dina personuppgifter?
 7. Vilka preferenser och rättigheter angående dina personuppgifter har du?
 8. Hur säkerställer vi säkerheten för dina personuppgifter?
 9. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
 10. Vilka är våra databehandlingsprinciper?
 11. Hur ska vi informera dig om ändringar i denna integritetspolicy?
 12. Vad ska vi göra om personuppgifter läcker ut?
 13. En detaljerad lista över personuppgifter, syften, villkor och juridiska skäl (tabell)

1. Vilken information behandlar vi och för vilket syfte?

Vi arbetar hårt för att göra processen för personuppgiftsbehandling öppen. Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften:

Listan över de uppgifter som vi behandlar om dig, tredje parter som vi delar uppgifterna med, samt över de tidsperioder under vilka vi bearbetar data, finns i tabellen i avsnitt 10 nedan.

Om vi senare beslutar att använda dina personuppgifter på ett annat sätt, kommer vi att informera dig i förväg så att du kan utöva dina rättigheter som ett subjekt för personuppgifter.

Vi behandlar inte några speciella kategorier av personuppgifter (till exempel de uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, samt religiösa eller filosofiska åsikter, fackföreningsmedlemskap, genetiska eller biometriska uppgifter) eller som är relaterade till brottsliga anklagelser eller brott.

Vi använder inte dina personuppgifter för automatiserade beslut som föreskrivs i artikel 22 i GDPR.

Vår webbsida är inte lämplig för barn och är inte riktad till barn och unga.

2. Hur samlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar dina personuppgifter:

3. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Eftersom huvudkontoret för vår företagsgrupp ligger i Ryssland, lagras alla dina personuppgifter på ryska servrar (placerade på OOO ”Specta Interpak”).

Vi kan överföra dina personuppgifter inom SPECTA Group, inklusive företag som ligger i Ryssland, Tyskland, Finland, Ukraina, Belarus, Kazakstan och Förenade Arabemiraten. Denna metod låter oss följa lokala lagar och garantera konsekvens, noggrannhet och relevans av dina personuppgifter, samt hjälper till att förbättra kvalitet och relevans för våra produkter och tjänster.

Vi överför dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer som beskrivs i integritetspolicyn.

Vi strävar efter att samarbeta endast med sådana tredje parter som respekterar och uppfyller kraven för personuppgiftsbehandling.

4. Vilka preferenser och rättigheter angående dina personuppgifter har du?

Enligt tillämpliga lagen har du full laglig rätt till att:

Vi ska göra allt möjligt för att uppfylla din begäran så snart som möjligt och i enlighet med tillämpliga lagen. I vissa fall kommer vi att behöva fortsätta lagra data för att tillhandahålla information till tillsynsmyndigheter, även om du har begärt att ta bort dina uppgifter. I detta fall kommer vi att informera dig om sådan datalagring.

Om du inte är nöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter och/eller om du har några andra klagomål, kontakta oss (du kan hitta våra kontaktdetaljer här) vänligen. Du har full juridisk rätt också att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet:

5. Hur säkerställer vi säkerheten för dina personuppgifter?

Vi är ansvariga för att skydda dina personuppgifter med hjälp av en kombination av organisatoriska, tekniska och fysiska åtgärder. Uppgifterna om säkerhetsgaranti inkluderar strikta åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, förlust eller förstöring av dina personuppgifter både under överföringsprocessen och när denna process har slutförts.

Vid utbyte av data med tredje parter vidtar vi lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi garanterar att sådana tredje parter är bundna av sekretesssförpliktelser och måste garantera uppgifternas säkerhet och sekretess.

Tyvärr, garanterar inget av överförings- eller lagringssystemen 100% säkerhet. Om du har någon anledning att tro att dina personuppgifter inte längre skyddas, ska du omedelbart kontakta oss.

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras så länge vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka dessa personuppgifter har samlats in, utom de fall när annat krävs eller tillåts enligt lagen. Om det inte finns något behov av dina personuppgifter, kommer de att förstöras utan möjlighet att återställa dem eller depersonalisera (dessa personuppgifter kommer nämligen inte längre att identifiera dig). Lagringsperioderna för dina personuppgifter anges i tabellen nedan i avsnitt 10.

Angående lagring av relevant information med hjälp av cookies, läs vår Cookie policy.

7. Vilka är våra databehandlingsprinciper?

Vi behandlar dina personuppgifter med största respekt, därför följer vi strikt de bästa affärsmetoderna och principerna inom gällande lagar, när vi samlar in och behandlar dem, genom att:

8. Hur ska vi informera om ändringar i denna integritetspolicy?

Vi förbehåller oss rätten att ändra integritetspolicyn när som helst. Alla ändringar som gjorts i integritetspolicyn träder i kraft efter publiceringen av dess ändrade version på webbsidan.

Om vi beslutar att ändra integritetspolicyn, kommer vi att posta ett meddelande på webbsidan. Om ändringar i integritetspolicyn är betydliga, kommer vi att lämna ett mer märkbart meddelande i det fall som fastställts i enlighet med gällande lagar.

9. Vad ska vi göra om personuppgifter läcker ut?

Om dina personuppgifter läcker ut, kommer vi utan något oskäligt dröjsmål och senast inom 72 timmar (om det är möjligt) efter att vi fått veta om det, att meddela den behöriga tillsynsmyndigheten om läckan av personuppgifter, med undantag av de fall när vi beslutar på rimliga grunder att en sådan läcka av personuppgifter kommer sannolikt inte att medföra någon risk för rättigheter och friheter av subjekt av personuppgifter.

Om det är sannolikt att en läcka av personuppgifter kommer att medföra stora risker i förhållande till dina rättigheter och friheter, meddelar vi dig på ett följande sätt:

10. En detaljerad lista över personuppgifter, syften, villkor och juridiska skäl (tabell)

NrSyfteLista över personuppgifterTredje part (inte SPECTA Group)BehandlingsperiodRättslig grund
1.För att kontakta dig när du skickar förfrågningar via webbsidan:
 • när du skickar in ”Kontakta oss” formuläret
 • när du skickar in ett formulär i Kataloger avsnittet
Namn
E-postadress
Telefonnummer
Företag
Land
NrOm begäran inte kräver överklagande av beslut till rättsliga myndigheter inom 6 månader efter mottagandet
Om begäran kräver överklagande av beslut till rättsliga myndigheter inom 3 år efter det senaste meddelandet
Laglig rätt att svara på din fråga och kontakta dig (Artikel 6 1f i GDPR)
 • när du använder formuläret “Skicka en länk till e-postadressen”
E-postadressNrInnan du skickar en länk till e-postadressen
2.Analys av nyhetsbrevomvandlingar för att skicka ett nyhetsbrev om du har prenumererat på detFullt namn
E-postadress
Telefonnummer
Position
Företag
Information om öppnande e-postmeddelanden och länkar i nyhetsbrevmailar
Tjänsteleverantör för e-postmarknadsföringsverktygFörutom de fall när du drar tillbaka ditt samtycke eller avslutar prenumerationen på nyhetsbrevetLaglig rätt eller samtycke beror på om du har ett affärsförhållande med dig som kund eller motpart (Artikel 6 1a eller 1f i GDPR)
3.För att kontakta dig efter konferenser och utställningar eller andra sociala evenemang där du har givit oss dina kontakter eller ett visitkortFullt namn
E-postadress
Telefonnummer
Position
Företag
Land och stad
Nr3 årLaglig rätt eller samtycke beror på att du tillhandahåller dina uppgifter via standardformuläret (Artikel 6 1a eller f i GDPR)
4.Sökande och kommunikation med potentiella kunder, entreprenörer, leverantörer, affärspartner eller investerareFullt namn
E-postadress
Telefonnummer
Position
Företag
Nr3 årLaglig rätt (Artikel 6 1a eller f i GDPR)
5.Analys och svar på inkommande förfrågningar, klagomål eller annan korrespondensFullt namn
Position
Företag
NrOm begäran inte kräver överklagande av beslut till rättsliga myndigheter inom 6 månader efter mottagandet
Om begäran kräver överklagande av beslut till rättsliga myndigheter inom 3 år efter det senaste meddelandet
Laglig rätt (Artikel 6 1a eller f i GDPR)
6.Sök efter kandidater för lediga tjänster inom SPECTA GroupInformation i CV (t.ex. fullt namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, kvalifikation)NrUnder bedömningsprocessen och 2 veckor efter beslutetLaglig rätt (Artikel 6 1a eller f i GDPR)
7.Undertecknande, ingående, genomförande, uppsägning av avtal med motparter samt utbyte av information om avtalFullt namn
E-postadress
Telefonnummer
Position
Födelsedatum
Pass- eller andra legitimationsuppgifter (vid undertecknande av avtalet)
Uppgifter om fullmakt eller annan grund (om det finns) för tillsynsmyndigheter
NrUnder kontraktets eller leveransens löptidLaglig rätt (Artikel 6 1a eller f i GDPR)
8.Uppfyllande av krav på kontroll av skatter, redovisning, tull, valutaFullt namn
Position
Företagsnamn
E-postadress
Telefon
Födelsedatum
Detaljer om ett pass eller annat identifieringsdokument, inklusive identifikationsnummer, utfärdandedatum och utfärdande myndighet
Detaljer om fullmakt eller beslut om utnämning av generaldirektören (nummer, datum, beviljad myndighet)
Detaljer om undertecknade kontraktet
Skatt-, tull-, andra tillsynsmyndigheter, rättsliga myndigheter beroende på omständigheterUnder kontraktets / leveransens löptid och upp till tio år efter det att det har upphörtLaglig rätt (Artikel 6 1a eller f i GDPR)
9.Skydd av lagliga rättigheter, överklagande till rättsliga myndigheter, efterlevnad av nationella lagar eller efterlevnad av tillsynsmyndigheters, såväl som rättsliga och brottsbekämpande myndigheterFullt namn
E-postadress
Telefonnummer
Position
Födelsedatum
Identifikationsdokumentets nummer och utfärdningsinformation
Fullmaktsdetaljer
Tillsynsmyndigheter, såväl som rättsliga och brottsbekämpande myndigheter beroende på omständigheterUnder kontraktets/ leveransens löptid och upp till 3 år efter kontraktets upphörandeLaglig rätt (Artikel 6 1a eller f i GDPR)
10.Webbsidans underhåll, förbättring och anpassning till användarnas behov och intressen, för att analysera användarnas interaktion med vår webbsida, såväl som förse användare med innehåll och reklam i enlighet med deras preferenserCookies (teknisk, analytisk, marknadsförliga)Google LLC (Google Analytics tjänsten)
Yandex LLC (Yandex. Metrica tjänsten)
Beror på filtypen av cookies (i enlighet med vår Сookie policy)Rättsligt intresse eller samtycke beror på filtypen av cookies (Artikel 6a 1a eller f i GDPR)